Επισκόπηση

Κατά τη διαδικασία επικύρωσης της παραγγελίας, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει επιλογές παράδοσης για τα επιλεγμένα προϊόντα ή προσωπικής παραλαβής από την έδρα της S.C. ROA Innovation Technology S.R.L.

Η προσωπική παραλαβή της παραγγελίας από την έδρα της S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. δεν συνεπάγεται έξοδα.

Τα προϊόντα παραδίδονται σφραγισμένα, στην αρχική τους συσκευασία και η αποστολή σε συγκεκριμένη διεύθυνση, που υποδεικνύεται από τον αγοραστή κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας συνεπάγεται ένα συγκεκριμένο κόστος που επηρεάζεται από την απόσταση από τον προορισμό, το βάρος και το μέγεθος των προϊόντων που παραδίδονται, καθώς και από το βαθμό προτεραιότητας που δίνεται στην παράδοση .

Κατόπιν αιτήματος του αγοραστή, τα προϊόντα μπορούν να ασφαλίζονται πλήρως κατά τη μεταφορά. Το κόστος αυτής της ασφάλισης βαρύνει τον αγοραστή.

Η παράδοση των προϊόντων είναι δυνατή στη Ρουμανία και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται με τη μέθοδο παράδοσης που επιλέγει ο αγοραστής κατά την παραγγελία. Για να μάθετε αν η χώρα σας βρίσκεται στον κατάλογο προορισμών, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στη σελίδα Παραγγελία προϊόντων ή επικοινωνήστε με έναν από τους χειριστές μας για λεπτομερείς οδηγίες.

Σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς ή επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων, το κόστος παράδοσης δεν επιστρέφεται.

Οι διαπιστώσεις σχετικά με την ακεραιότητα των δεμάτων θα γίνονται κατά την παράδοση στον αγοραστή, παρουσία του ταχυμεταφορέα, ενώ τυχόν μεταγενέστερη καταγγελία δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ημερομηνία παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από προϊόν σε προϊόν, ανάλογα με τον κατασκευαστή, τον τύπο της αποστολής και την υπηρεσία αποστολής που επιλέγει ο αγοραστής.

Η προθεσμία παράδοσης θα γνωστοποιείται στον αγοραστή τηλεφωνικά ή με μήνυμα που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο ή κατά τη διαδικασία επικύρωσης της παραγγελίας.

Κόστος παράδοσης

Το κόστος παράδοσης διαφέρει ανάλογα με την παρουσίαση του αγορασμένου προϊόντος.

Για τα παραγγελθέντα προϊόντα που θα παραλάβει ο αγοραστής από τις εγκαταστάσεις του καταστήματος, δεν υπάρχουν έξοδα παράδοσης.

Για τις παραγγελίες που περιλαμβάνουν την επιλογή παράδοσης:

Η παράδοση γίνεται με αποστολή και περιλαμβάνει τη μεταφορά των παραγγελθέντων προϊόντων στη διεύθυνση παράδοσης που αναφέρεται στην παραγγελία.

Ανάλογα με το περιεχόμενο της παραγγελίας και τη διεύθυνση παράδοσης που έχει επιλεγεί, ενδέχεται να διατίθενται μία ή περισσότερες υπηρεσίες αποστολής.

Το κόστος παράδοσης εξαρτάται από την επιλεγμένη υπηρεσία αποστολής.

Για κάθε διαθέσιμη υπηρεσία αποστολής, το κόστος παράδοσης υπολογίζεται ανάλογα με την απόσταση και την προσβασιμότητα στη διεύθυνση παράδοσης, το βάρος και τις διαστάσεις του πακέτου ή των πακέτων που περιέχουν τα παραγγελθέντα προϊόντα και (προαιρετικά) το κόστος της πρόσθετης ασφάλισης των προϊόντων αυτών κατά τη μεταφορά, μέχρι τον προορισμό.

Κατά τη διαδικασία επικύρωσης της παραγγελίας, γίνεται αυτόματη εκτίμηση του κόστους παράδοσης για κάθε διαθέσιμη υπηρεσία αποστολής.

Για τις παραδόσεις με ταχυμεταφορές, η εκτιμώμενη τιμή του κόστους παράδοσης μπορεί να προσαρμοστεί, η οποία θα γνωστοποιηθεί στον αγοραστή από την εταιρεία ταχυμεταφορών κατά την παράδοση του πακέτου.

Παράδοση για υπερμεγέθη ή ογκώδη πακέτα

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου τα προϊόντα της παραγγελίας είναι υπερμεγέθη ή ογκώδη, η ROA διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει την εταιρεία μεταφοράς ώστε τα προϊόντα να φτάσουν στον προορισμό τους υπό βέλτιστες συνθήκες, η υπηρεσία αυτή δεν χρεώνεται επιπλέον της τιμής που λαμβάνεται κατά την παραγγελία.

Παράδοση του τιμολογίου

Για κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία, το σχετικό φορολογικό τιμολόγιο θα παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF) μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.

Κατόπιν ρητού αιτήματος του αγοραστή, το φορολογικό τιμολόγιο θα παραδοθεί φυσικά μαζί με τα παραγγελθέντα προϊόντα στη διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλώσει ο αγοραστής κατά την εγγραφή του στο κατάστημα ή κατά τη διαδικασία επικύρωσης της παραγγελίας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook