×

Prezentare generală a confidențialitatii

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă. Informațiile de tip "cookie" sunt stocate în browserul dvs. Acestea efectuează funcții precum recunoașterea dvs. atunci când vă întoarceți in site-ul nostru și ajuta echipa noastră să înțeleagă ce secțiuni ale site-ului le găsiți cele mai interesante și mai utile.

Puteți gestiona toate setările cookie-urilor prin navigarea in meniul din partea stângă.

GDPR - Regulamentul cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Nume Cookie Accept
GDPR - General Data Protection Regulation - Aceste module ajută site-ul să devină compatibil cu GDPR prin adăugarea caracteristicilor compatibile cu legea.

Garanția și post-garanția

Condiţii de garanţie

Produsele comercializate în acest magazin beneficiază de condiţii de garanţie conforme cu legislaţia în vigoare şi cu politicile de garanţie ale fabricanţilor produselor respective.

Fiecare produs care beneficiază de garanţie este însoţit la livrare de Certificatul de garanţie emis fie direct de către fabricant, în vederea asigurării garanţiei în reţeaua sa autorizată de service, fie de către vânzător, în vederea rezolvării cazurilor de garanţie în propriul centru de service. Emitentul Certificatului de garanţie va prelua întreaga responsabilitate a asigurării garanţiei.

Pentru a putea beneficia de garanţie, produsele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să fie însoţite de factura fiscală (în copie) şi de Certificatul de garanţie (în original)
 • Să conţină toate accesoriile şi toată documentaţia cu care au fost livrate
 • Să aibă elementele de identificare intacte (ambalajul, seria şi numărul, etc.)

Neprezentarea unuia sau a mai multor elemente solicitate poate duce la returnarea către client a produselor, fără soluţionarea garanţiei.

Nu fac obiectul garanţiei produsele care prezintă defecte precum:

 • Lovituri, crăpături, ciobiri
 • Componente/piese arse sau plesnite etc.
 • Etichete sau sigilii de garanţie deteriorate, îndepărtate sau modificate
 • Utilizare în condiţii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variaţii mari de temperatură şi presiune, şocuri mecanice, manipulare incorectă, condiţii de umiditate, praf, noxe necorespunzătoare, acţiuni ale substanţelor chimice, etc.)
 • Setări şi/sau instalări incorecte
 • Utilizare contrară recomandărilor
 • Pătrundere de lichide, metale sau alte substanţe în interiorul produselor
 • Intervenţie mecanică sau plastică
 • Conectare sau deconectare a anumitor componente în timpul funcţionării echipamentelor

Notă: Instalarea sau punerea în funcţiune a produselor de către persoane neautorizate duc la pierderea garanţiei.

Asigurarea garanţiilor în reţeaua proprie de service

De asigurarea garanţiilor în reţeaua proprie beneficiază numai produsele care, la achiziţie, au fost însoţite de Certificatul de garanţie emis de către vânzător.

Procedura de asigurare a garanţiilor este prezentată mai jos.

 1. RECEPŢIA
  Indiferent de modalitatea de expediere (prin curier sau personal), produsele defecte trebuie să fie însoţite obligatoriu de următoarele documente:
  • Factura fiscală (în copie)
  • Certificatul de garanţie (în original)
  • Numărul cererii de returnare, în funcţie de caz.
  În cazul în care produsul este transmis prin curier, numărul cererii de returnare se obţine urmând procedura descrisă la pagina Returnarea produselor.
  Este obligatorie completarea, în rubrica Menţiuni, a informaţiilor privitoare la defectele manifestate.
  În cazul în care produsele sunt prezentate de către client personal, la centrul de service propriu, numărul cererii de returnare se obţine la faţa locului.
 2. DIAGNOSTICAREA
  Diagnosticarea produsului se face în cel mai scurt timp de la recepţia efectivă a produsului defect în centrul de service, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice. Concluziile diagnosticării vor fi comunicate clientului în vederea informării acestuia cu privire la măsura reparatorie care va fi aplicată şi estimarea termenului de repunere în stare de funcţionare a produsului.
 3. REMEDIEREA
  Prin remediere se înţelege una dintre următoarele măsuri:
  • depanarea produsului
  • înlocuirea parţială sau integrală a produsului
  • returnarea contravalorii produsului.
  Returnarea contravalorii produsului se face în maxim 30 de zile calendaristice de la recepția efectivă a produsului defect în centrul de service.
 4. RETURUL LA CLIENT
  Modalitatea de returnare a produsului după readucerea sa în stare de funcţionare, se stabileşte de comun acord cu clientul, prin oricare dintre următoarele variante:
  • ridicarea directă de către client a produsului din centrul propriu de service
  • expedierea prin curier, contra cost, a produsului la adresa indicată de către client.

Timpul de staționare în service nu prelungeşte termenul de garanţie cu intervalul de timp scurs din momentul predării efective a produsului în centrul de service până la ridicarea acestuia de către client.

Asigurarea garanţiilor în reţelele de service agreate de către fabricanţi

Produsele însoţite de Certificate de garanţie emise de către fabricanţii produselor beneficiază de garanţie în reţelele de service autorizate de către aceştia, în centrele menţionate explicit în documentele respective.

În acest caz, condiţiile de acordare a garanţiilor sunt stabilite de către fiecare fabricant în parte şi pot diferi de la fabricant la fabricant.

Produsele care prezintă defecte de garanţie în perioada de garanţie acordată trebuie predate direct la cel mai apropiat centru de service agreat de către fabricant şi menţionat în certificat.

POST-GARANŢIA

După expirarea perioadei de garanţie, produsele defecte pot fi aduse în centrul nostru de service pentru a fi remediate. În această situaţie, serviciile de diagnosticare şi remediere sunt contra cost şi cuantumul lor va fi comunicat clienţilor.

Notă: Produsele pot fi trimise prin curieri, costurile generate de transportul acestora fiind suportate integral de către client.