Condiţii de garanţie

  1. Cetificatul de garantie reglementeaza cadrul necesar privind garantia produselor destinate vehiculelor rutiere, comercializate/distribuite catre consumatori de catre S.C. ROA Innovation Technology S.R.L., denumite in continuare produse/materiale.

 

  1. In acest sens, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

2.1. consumatorul este definit conform art. 2 pct.2 din OG 21/1992 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art. 2 lit. a) din Legea 449/2003;

2.2. furnizorul este persoana juridica autorizata, care, in cadrul activitatii sale, comercializeaza produsele introduse pe piata de importatori autorizati in conditiile unui contract incheiat cu consumatorul;

2.3. unitatea de service auto este operatorul economic care are capabilitatea tehnica adecvata de a desfasura activitati de reparatii, de intretinere si/sau de reglare functionala a vehiculelor rutiere, de reconditionare produse, precum si activitatile de inlocuire de sasiuri si/sau caroserii ale vehiculelor si care, in urma unei evaluari, au fost autorizati de catre Registrul Auto Roman (RAR), conform OMTCT nr. 2.131/2005.

 

  1. Fac obiectul garantiei, conform prezentului certificate, produsele si materialele mentionate la pct. 1, introduse pe piata de importatori sau producatori autohtoni, care sunt cumparate de consumatori de la furnizor sau de la distribuitorii sai, identificate corespunzator prin bonuri fiscale/facturi fiscale/devize de reparatii. Documentele de cumparare a produselor/materialelor supuse prezentei garantii vor contine cel putin urmatorul element de identificare: denumirea produsului/materialului.

 

4. TERMENE DE GARANTIE

4.1. Produsele au un termen de garantie de 12 luni (cu exceptia uzurii normale), pentru achizitiile persoanelor juridice si 24 de luni (cu exceptia uzurii normale), pentru achizitiile persoanelor fizice, calculat de la data cumpararii, exceptand cazurile unde importatorul autorizat / producatorul autohton dispune altfel, respectiv:

- scuturi otel, suporturi troliu otel, bull bar otel, bare fata & spate otel, suport roata de rezerva otel si alte produse din otel: garantie 6 luni anticoroziune;

- race chip: 12 luni indiferent de natura fiscala a consumatorului.

4.2. Garantia se acorda pentru lipsa de conformitate si/sau vicii ascunse.

4.3. Pentru orice lipsa de conformitate din perioada de garantie si/sau viciu ascuns aparut in timpul duratei perioadei de garantie a produsului sau materialului, S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. se angajeaza fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa inlocuiasca ori sa repare produsul cumparat sau sa restituie pretul platit de consumator conform garantiei oferite de importatorul autorizat / producatorul autohton.

4.4. Garantia pentru manopera este de 3 luni de la data emiterii facturii care include manopera.

 

5. DREPTURILE CONSUMATORULUI

5.1. Garantia acordata prin prezentul certificat nu afecteaza drepturile consumatorului.

5.2. Drepturile legitime ale consumatorului sunt prevazute in cap. III, articolele 9-14 din Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului.

 

6. MODALITĂŢILE DE ASIGURARE A GARANŢIEI INTRETINERE, REPARARE, INLOCUIRE

6.1. In cazul lipsei conformitatii/viciilor ascunse, constatate/aparute in perioada de garantie/valabilitate a produsului sau materialului, consumatorul poate solicita repararea sau inlocuirea acestuia.

6.2. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului/materialului la vanzator sau unitatea de service auto pana la data repararii/inlocuirii produsului. Prelungirea termenului de garantie se inscrie in fisa de reparatie/inlocuire.

6.3. Cererea de acordare a garantiei va fi adresata catre S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. sau va fi depusa la furnizorul sau la unitatea de service auto de la care a fost cumparat produsul sau materialul mentionate in documentele de cumparare de la pct. 3, insotita de urmatoarele inscrisuri:

  1. copie dupa factura/bonul fiscal de cumparare a produsului/materialului emis de vanzator;
  2. copie dupa devizul de montaj/instalare/reparatii a produsului/materialului si bonul fiscal/factura, emise de unitatea de service auto;
  3. certificatul de garantie a produsului/materialului, in original, completat corespunzator, semnat de furnizor si consumator;
  4. copie dupa certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului al carui produs sau material fac obiectul garantiei;
  5. copie care atesta valabilitatea inspectiei tehnice periodice a vehiculului;
  6. nota de constatare a lipsei de conformitate sau a viciului ascuns a produsului/materialului emisa de unitatea de service auto, daca lucrarea a fost efectuata la o alta unitate service auto.

6.4. Daca solicitarea de garantie este intemeiata, S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. va repara/inlocui in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de garantie, produsele/materialele neconforme, prin intermediul furnizorului sau unitatii de service auto de la care acestea au fost cumparate de consumator.

6.5. In cazul solicitarii de garantie prin care se invoca vicii ascunse, S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. va repara/inlocui produsele/materialele in termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea expertizei tehnice efectuate conform art. 13 alin. (2) din OG 21/1992, daca producatorul sau organismul tehnic abilitat care a efectuat expertiza au constatat existenta acestor vicii.

6.6. Daca, din diverse motive, S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. nu poate asigura repararea ori inlocuirea produselor/materialelor neconforme ori cu vicii ascunse, va acorda consumatorului masuri reparatorii echivalente conform art.11 din Legea nr. 449/2003.

6.7. In cazul in care solicitarea de garantie este neintemeiata, consumatorul va suporta cheltuielile aferente cercetarii/expertizarii produsului/materialului reclamat ca fiind neconform ori cu vicii ascunse.

6.8. Costurile postale, de transport, manipulare, materiale utilizate si ambalare, demontare, montare, manopera in vederea produsului ce face obiectul garantiei nu intra in sarcina S.C. ROA Innovation Technology S.R.L.

6.9. Produsele si materialele inlocuite in perioada de garantie devin proprietatea S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. si vor fi predate de consumator vanzatorului sau unitatii de service auto.

 

7. SITUATII CARE EXONEREAZA S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. DE RASPUNDEREA PRIVIND GARANTIA SAU CARE CONDUC LA IESIREA DIN GARANTIE A PRODUSULUI/MATERIALULUI

7.1. Produsul/materialul cumparat de consumator nu a fost introdus pe piata de S.C. ROA Innovation Technology S.R.L.

7.2. Consumatorul a comandat in mod gresit produsul sau a furnizat date de identificare eronate.

7.3. Consumatorul nu solicita garantia in termenul mentionat in prezentul certificat sau nu depune vreunul din

documentele prevazute la pct. 6.3 lit. a-f ori acestea sunt completate gresit, incomplet sau necorepunzator.

7.4. Consumatorul a pierdut certificatul de garantie.

7.5. Produsul/materialul a fost utilizat in alte scopuri sau pe alte vehicule decat cele indicate de furnizor.

7.6. Produsele prezinta o uzura normala din cauza functionarii.

7.7. Produsele nu au fost montate/instalate/reglate/verificate intr-o unitate de service auto autorizata conform prevederilor de la pct. 2.3 din prezentul certificat ori aceste operatii au fost efectuate fara scule ori dispozitive adecvate, fara respectarea tehnologiei de lucru stabilita de constructorul vehiculului sau a fabricantului produsului.

7.8. La terminarea reparatiilor, unitatea de service auto nu a efectuat operatiile de verificare, etalonare, reglare impuse de constructorul vehiculului sau fabricantul produselor.

7.9. Produsul a fost montat incorect sau impreuna cu piese conexe uzate, neconforme cu specificatiile prducatorului sau modificate.

7.10. Uzura sau defectul produsului sunt cauzate in urma suprasolicitarii, intretinerii sau reglajelor/verificarilor periodice necorespunzatoare ori a interventiilor neautorizate asupra produsului in perioada de garantie a acestora.

7.11. Produsul prezinta urme de lovituri, socuri mecanice, zgarieturi, rupturi, fisuri, indoituri, deformari, care nu ii sunt imputabile sau a suferit actiunea unor factori externi procesului normal de functionare.

7.12. Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice).

7.13. Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost folosit in alte scopuri decat cele prevazute de constructor sau a fost exploatat in conditii necorespunzatoare: porniri cu robot sau prin tractare, depasirea greutatii maxime admise, competitii sportive, raliuri ori au fost modificate instalatiile si sistemele acestuia.

7.14. Pentru masini folosite in regim special: taximetrie, ride sharing, masini transport persoane si marfa, ambulanta, masini de politie, de scoala, perioada de garantie se reduce la 3 (trei) luni pentru toata gama de produse.

7.15. Instalarea neautorizata pe vehicul de echipamente / accesorii altele decat cele din echiparea din fabrica.

7.16. Deteriorarea ori distrugerea produsului din culpa consumatorului cauzate in urma transportului, manipularii, depozitarii, pastrarii, utilizarii, exploatarii necorespunzatoare ori a contactului cu produse chimice agresive sau apropierii de surse de caldura.

7.17. Seria/marcajul/codul constructiv sau de identificare a produsului a fost sters sau acesta prezinta marcari ori stantari artizanale.

7.18. Demontarea in parti componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producator, acolo unde este cazul.

7.19. Vehiculul prezinta defectiuni la sistemele de directie, franare, suspensie, racire, climatizare, electrice.

7.20. Exploatarea necorespunzatoare a vehiculului prin: neefectuarea rodajelor, depasirea regimului termic, a turatiei maxime admise.

7.21. Defectarea produselor din cauza prezentei corpurilor straine, prafului, mizeriei in zonele de functionare a acestora (ex: sistemul de ungere, hidraulic, admisie, etc.)

7.22. Nerespectarea intervalului si a programului de revizii tehnice stabilite de constructorul vehiculului.

7.23. Vehiculul pentru care este destinat produsul este neinmatriculat ori inspectia tehnica periodica a expirat inaintea aparitiei cazului de garantie.

 

8. EXCEPTII DE LA GARANTIE

8.1. Nu fac obiectul garantiei acordata prin prezentul certificat bunurile, altele decat piese auto, oferite in cadrul campaniilor promotionale.

9. TERMENI SI CONDIŢII

9.1. Toate produsele comercializate de catre S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. sunt destinate modificarii autoturismelor Dacia/Renault Duster in vederea imbunatatirii performatelor Off road a acestora, ca urmare, orice certificare disponibila este listata la produsele corespunzatoare iar orice alta certificare nu poate fi pusa la dispozitie.

9.2. Utilizarea necorespunzatoare pe drumurile publice a produselor ce nu sunt destinate acestui scop este strict din culpa utilizatorului.

9.3. Instalarea produselor se efectueaza in ateliere speciaizate ( unitati service autorizate RAR ). Vom face toate demersurile necesare pentru a sustine activitatea acestor unitati dar nu ne asumam in nici un fel intruirea lor sau punerea la dispozite de materiale explicative pentru montare.

9.4. Este total contraindicata instalarea in regie proprie.

CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL!

Urmariti-ne pe Facebook