×

Prezentare generală a confidențialitatii

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă. Informațiile de tip "cookie" sunt stocate în browserul dvs. Acestea efectuează funcții precum recunoașterea dvs. atunci când vă întoarceți in site-ul nostru și ajuta echipa noastră să înțeleagă ce secțiuni ale site-ului le găsiți cele mai interesante și mai utile.

Puteți gestiona toate setările cookie-urilor prin navigarea in meniul din partea stângă.

GDPR - Regulamentul cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Nume Cookie Accept
GDPR - General Data Protection Regulation - Aceste module ajută site-ul să devină compatibil cu GDPR prin adăugarea caracteristicilor compatibile cu legea.

Termeni și condiții

Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi condiţiilede utilizare ale acestui site, prezentate mai jos, întrucât folosirea acestuia implică acceptul dvs.

În calitate de proprietar şi administrator al acestui site, C.N.B. Innovation Technology SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi de a actualiza, fără nici un fel de notificare prealabilă, conţinutul, precum şi Termenii şi condiţiile de utilizare. De aceea, vă rugăm să accesaţi periodic această secţiune pentru a verifica Termenii şi condiţiile de utilizare pe care aţi fost de acord să le respectaţi.

În cele ce urmează, următorii termeni se vor înţelege astfel:

 • denumirea site-ului din Internet care conţine acest magazin online
 • orice persoană fizică sau juridică care, prin intermediul siteului sau prin mijloacele de contact afişate pe site, a efectuat o comandă
 • societatea comercială C.N.B. Innovation Technology SRL, având datele de identificare specificate în secţiunea Contact
 • cerere fermă de bunuri şi/sau servicii, prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile comandate şi/sau să presteze serviciile solicitate, iar cumpărătorul este de acord să le accepte şi să le plătească
 • bunuri şi/sau servicii, orice produs şi/sau serviciu afişate pe site

Documente contractuale

Tranzacţiile comerciale între vânzător şi cumpărător se supun legislaţiei române şi sunt reglementate prin contractul comercial la distanţă în sensul Ordonanţei Guvernului nr.130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Contractul comercial la distanţă este constituit din:

 • termenii şi condiţiile de utilizare (acest document)
 • informaţiile de identificare ale cumpărătorului şi vânzătorului
 • informaţiile referitoare la bunurile şi/sau serviciile comandate
 • informaţiile referitoare la plata bunurilor şi/sau serviciilor comandate
 • informaţiile referitoare la livrarea/prestarea acestora

Contractul comercial la distanţă intră în vigoare în momentul confirmării comenzii de către vânzător.

Cumpărătorul este de acord cu modalităţile de comunicare cu vânzătorul puse la dispoziţia sa de către acesta (telefon, email, adresă poştală, comunicarea prin intermediul siteului).

Drepturi şi obligaţii

Conform legislaţiei în vigoare, pentru bunurile comandate şi/sau serviciile prestate, vânzătorul va întocmi o factură fiscală. Factura fiscală reprezintă dovada deţinerii dreptului de proprietate asupra bunurilor şi/sau dovada prestării serviciilor şi va fi prezentată de cumpărător ori de câte ori se impune.

Factura va conţine datele de identificare ale cumpărătorului furnizate de către acesta la plasarea comenzii. Cumpărătorul este cel care poartă răspunderea pentru furnizarea corectă a datelor sale, suportând riscurile ce decurg din aceasta: livrarea cu întârziere, costuri suplimentare de transport, etc.

Termenele de plată şi de livrare vor fi specificate în comandă. în situaţia în care vânzătorul, din cauze care îi pot fi imputate sau nu, livrează cu întârziere bunurile şi/sau serviciile comandate, va informa cumpărătorul în legătură cu termenul estimativ de livrare a acestora.

Cumpărătorul se obligă să achite sumele stabilite de comun acord cu vânzătorul pentru comenzile plasate şi la termenele stabilite.

Livrarea comenzilor la adresa indicată de către cumpărător în momentul plasării comenzii se va face prin intermediul unui curier agreat de către vânzător.

Vânzătorul se va asigura că bunurile livrate sunt ambalate corespunzător şi sunt însoţite de documentele aferente.

Conform legislaţiei în vigoare, cumpărătorul are dreptul de a returna în termen de 10 zile de la livrare bunurile achiziţionate, cu condiţia ca acestea să fie intacte şi complete, fără urme de utilizare, distrugere, fără urme de montaj, etc. Cumpărătorul este îndreptăţit să ceară despăgubiri pentru neîndeplinirea parţială sau totală a contractului din culpa vânzătorului, în condiţiile legii.

Dreptul de proprietate intelectuală şi comercială

Vânzătorul este proprietarul şi administratorul siteului şi deţine asupra acestuia toate drepturile care decurg din aceste calităţi. în lipsa altor precizări, asupra materialelor prezentate în site (texte, imagini, clipuri video, fotografii, etc.) vânzătorul are fie drept de proprietate, fie licenţă de utilizare.

Utilizarea comercială a numelui vânzătorului, a domeniului www.mudstershop.com si www.mudster.ro sau a siglei vânzătorului, în formă directă sau ascunsă, de tipul meta tag-urilor, căutare web, dar nu limitat la acestea, este permisă numai cu acordul explicit al vânzătorului.

Utilizarea fără acordul vânzătorului a materialelor afişate pe site şi/sau a mărcilor comerciale deţinute de către acesta se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Vânzătorul respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă consideraţi că dreptul dvs. de proprietate intelectuală a fost încălcat, va rugăm să adresaţi vânzătorului o notificare care să cuprindă:

 • numele şi prenumele dvs., semnătura fizică sau electronică şi ştampila (acolo unde este cazul), în calitate de posesor al dreptului de proprietate intelectuală sau ca persoană autorizată să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate intelectuală
 • descrierea materialelor ale căror drepturi de proprietate intelectuală apreciaţi că au fost încălcate şi indicarea locaţiei lor pe site
 • datele dvs. de contact (adresa, numărul de telefon, adresa de email)
 • declaraţia pe propria dvs. răspundere conform căreia afirmaţi că utilizarea dreptului de proprietate intelectuală nu a fost autorizată de deţinătorul acestuia
 • declaraţia notarială pe propria dvs. răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul dreptului de proprietate intelectuală sau că acţionaţi în numele său.

Licenţa de utilizare

Vânzătorul acordă o licenţă limitată, revocabilă şi ne-exclusivă de a vizita şi/sau de a accesa siteul, fără posibilitatea de a face modificări funcţionale asupra acestuia. în temeiul acestei licenţe este permisă crearea unei referinţe Web (hyperlink) către pagina Web iniţială a siteului atâta vreme cât descrierea acestei referinţe nu este falsă sau depreciativă la adresa vânzătorului.

Copierea, duplicarea, reproducerea, revânzarea şi/sau exploatarea în scopuri comerciale a informaţiilor afişate pe site este posibilă numai cu acordul explicit al vânzătorului. încălcarea acestor termeni dă dreptul vânzătorului să revoce imediat licenţa acordată şi să acţioneze în instanţă partea rău-intenţionată cu scopul obţinerii de daune interese.

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site, precum şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, utilizarea informaţiilor în scop comercial, blocarea accesului, etc., vor fi pedepsite conform legii.

Sunt interzise cu desăvârşire utilizarea tehnicilor de tip data-mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea informaţiilor protejate în cadrul siteului, ca de exemplu informaţiile privind conturile de utilizatori, comenzile comerciale, etc.

Confidenţialitatea

Vânzătorul manifestă o preocupare continuă de respectare a intimităţii şi a confidenţialităţii informaţiilor referitoare la partenerii săi. Toate informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor (de ex.: nume, vârstă, gen, data naşterii, domiciliul, ş.a.) au un regim de utilizare special în cadrul siteului, folosirea acestora făcându-se cu respectarea strictă a condiţiilor descrise în Politica de confidenţialitate.

Vânzătorul nu îşi asumă responsabilitatea divulgării de către dvs. terţelor persoane a informaţiilor privind contul dvs. de utilizator (numele de utilizator şi parola). în cazul în care suspectaţi că, din diverse motive, imputabile sau nu dvs., integritatea informaţiilor privind contul dvs. de utilizator a fost compromisă, vă rugăm să ne notificaţi cu maximă prioritate, pentru a putea bloca accesul la contul respectiv şi pentru a vă crea un nou cont de utilizator.

Conţinutul descris în pagina Politica de confidenţialitate completează Termenii şi condiţiile de utilizare.

Comunicarea

Utilizatorii siteului pot trimite comentarii, sugestii, idei sau observaţii privitoare la structura şi/sau conţinutul siteului atâta timp cât conţinutul acestora nu afectează viaţa privată, nu derulează campanii politice sau electorale, nu este ilegal, obscen, ameninţător sau defăimător, nu afectează drepturile de proprietate intelectuală şi/sau comercială ale vânzătorului sau ale unor terţe părţi şi nu conţin viruşi, mesaje email de masă sau orice altă formă de spam.

De asemenea, este interzisă folosirea unor adrese de email false sau impersonarea altor persoane sau entităţi. Vânzătorul îşi rezervă dreptul, fără a-şi asuma obligaţia, de a îndepărta sau corecta orice astfel de informaţie transmisă.

Dacă nu este altfel specificat, prin trimiterea unor astfel de informaţii (comentarii, sugestii, idei sau observaţii, ş.a.), acordaţi vânzătorului şi partenerilor săi licenţa, dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licenţiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau de a afişa atât informaţiile, cât şi numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia, pe orice fel de medii, oriunde în lume. Totodată, declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la informaţiile transmise, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despăgubi integral vânzătorul sau partenerii săi pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă.

Protecţia minorilor

Vânzătorul nu vinde bunuri şi/sau servicii minorilor. Vânzătorul poate vinde sau încasa contravaloarea unor bunuri şi/sau servicii destinate minorilor, dacă acestea sunt achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi siteul, o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Garanţia bunurilor

Toate produsele comercializate de către vânzător beneficiază de condiţii de garanţie conform politicilor de garanţie adoptate de către fabricanţii acestora şi conform legislaţiei în vigoare.

Acordarea condiţiilor de garanţie se face doar pe baza certificatului de garanţie transmis cumpărătorului odată cu livrarea produselor comandate. Lipsa certificatului de garanţie duce la imposibilitatea acordării garanţiei. Lipsa certificatului de garanţie trebuie semnalată în termen de 24 de ore de la recepţia produselor.

Transferul proprietăţii şi al riscurilor

Proprietatea şi riscurile asupra bunurilor se transmit de la vânzător la cumpărător la data predării bunurilor respective şi odată cu semnarea de către cumpărător sau un reprezentant al acestuia a facturilor emise de către vânzător sau a documentelor de transport emise de către curierul însărcinat cu livrarea bunurilor.

Bunurile vor fi livrate, după caz, însoţite de următoarele documente: factură, certificat de garanţie, certificat de calitate, certificat de origine, instrucţiuni tehnice, etc.

Vânzătorul nu îşi asumă răspunderea pentru folosirea necorespunzătoare sau pierderea bunurilor livrate cumpărătorului sau dacă cumpărătorul a permis intervenţia unor persoane neautorizate de către vânzător asupra bunurilor respective.

Răspunderea

Informaţiile prezentate pe acest site au caracter informativ. Deşi vânzătorul depune efortul de a prezenta cele mai relevante informaţii, ele pot fi incomplete.

Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru decizia cumpărătorului de a comanda produse şi/sau servicii de pe acest site pe baza informaţiilor prezentate.

Orice părere despre un produs sau serviciu care conţine un limbaj inadecvat sau opinie care aduce atingere imaginii companiei va fi ignorată sau exclusă de pe site fără a fi nevoie de justificări suplimentare.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o parte din activităţile sale unei terţe părţi, fără a fi nevoie de acordul cumpărătorului. Cumpărătorul are dreptul de a fi informat cu privire la acest aspect.

Forţa majoră

în caz de forţă majoră, înţelegând prin aceasta orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, şi care împiedică executarea în totalitate sau în parte a prezentului contract, partea care îl invocă este exonerată de răspundere, în condiţiile legii. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo, greve generale, etc.

Litigiile

Termenii şi condiţiile de utilizare ale siteului se supun legislaţiei române. Orice dispută între vânzător şi cumpărător va fi rezolvată de preferinţă prin negociere amiabilă între părţi, în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia. în cazul în care părţile nu ajung la un acord comun, orice dispută va fi rezolvată în mod final de instanţa judecătorească competentă de pe lângă sediul vânzătorului.